Servicii

green_leafs-copy.jpg
BestHDWallpapersPack51_55
ewer
projevt managenet

Management de Proiect

Analiza si stabilirea obiectivelor de proiect; Evaluarea si controlul riscurilor; Estimarea resurselor; Alocarea resurselor; Organizarea proiectului; Achizitionarea de resurse; Stabilirea sarcinilor; Conducerea activitatilor de proiect; Controlarea

Management de Mediu / ESIA

Implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu reprezinta adoptarea unei abordari sistematice în vederea tratarii aspectelor de mediu ale unei organizatii. Sistemul de management de mediu constituie un „instrument” util, care

Obtinere Avize / Acorduri / Autorizatii

Pentru obtinerea avizului de mediu / acordului de mediu / autorizatiei de mediu, elaboram întreg dosarul ce trebuie depus la Agentia de Protectia Mediului si care poata sa contina (dupa caz): Pentru avizul de mediu pentru planuri si programe

Biodiversitate

Studii de evaluare a biodiversitatii (zone poluate, amplasamente vizate pentru investitii, arii protejate). Aceste studii pot include, dupa caz: Evaluarea dinamicii anuale sau sezoniere a biodiversitatii; Inventariere taxonomica; Identificarea

Monitorizare Factori de Mediu

Realizarea de masuratori de zgomot si rapoarte de poluare fonica; Elaborarea studii pentru identificarea de solutii de depoluare si reconstructie ecologica; Acordarea de consultanta pentru problemele de mediu pe teme generale sau

Reconstructie Ecologica

Identificarea obligatiilor de mediu si a cerintelor de conformare cu legislatia de protectia mediului; Investigatii privind originea, natura si extinderea poluarii; Identificarea solutiilor optime de ecologizare din punct de vedere tehnic si econom

Fonduri Nerambursabile

Prin serviciile oferite privind accesarea de fonduri nerambursabile oferim îndrumare solicitanților în alegerea celei mai potrivite posibilități de finanțare, cât și în activitatea de elaborare a proiectului, de colectare a