Atestate / Certificări

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Mediului nr. 1026/2009 privind condiţiile de elaborare a studiilor de mediu, ECOFIELD SRL este înscrisă în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului la poziţia nr. 601, fiind astfel atestată pentru realizarea următoarelor tipuri de studii:

  • Raport de mediu (RM)
  • Raport privind impactul asupra mediului (RIM)
  • Bilanţ de mediu (BM)
  • Studiu de evaluare adecvată (EA)

http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/06/2014-06-11_REGISTRU_NATIONAL.pdf