Management de Proiect

projevt managenet

Activități de management de proiect:

 • Analiza și stabilirea obiectivelor de proiect
 • Evaluarea și controlul riscurilor
 • Estimarea resurselor
 • Alocarea resurselor
 • Organizarea proiectului
 • Achiziționarea de resurse
 • Stabilirea sarcinilor
 • Conducerea activităților de proiect
 • Controlarea executării proiectului
 • Urmărirea și raportarea derulării proiectului
 • Analizarea rezultatelor
 • Definirea rezultatelor finale ale proiectului
 • Previzionarea tendințelor proiectului
 • Managementul calității
 • Managementul problemelor