Monitorizarea Factorilor de Mediu

qwe

Serviciile de mediu includ:

  • Realizarea de măsurători de zgomot și rapoarte de poluare fonică;
  • Elaborarea studiilor pentru identificarea de soluții de depoluare și reconstrucție ecologică ;
  • Acordarea de consultanță pentru problemele de mediu pe teme generale sau specifice;
  • Monitorizarea conformării cu cerințele legale a lucrărilor de construcții;
  • Prelevare de probe în vederea determinării calității factorilor de mediu (apă, aer, sol).

Certificate de calitate acreditate RENAR.