Obținere Avize / Acorduri / Autorizații

dosare_fertilizare-1o

Pentru obținerea avizului de mediu / acordului de mediu / autorizației de mediu, elaborăm întreg dosarul ce trebuie depus la Agenția de Protecție a Mediului și care poate să conțină (după caz):

Pentru avizul de mediu pentru planuri și programe (procedura SEA):

 • Notificare asupra inițierii procesului de elaborare a planului sau programului;
 • Prima versiune a planului sau programului;
 • Raport de mediu.

Pentru acordul de mediu:

 • Cerere pentru obținerea acordului de mediu;
 • Memoriu de prezentare;
 • Studiu de evaluare a impactului asupra mediului (Raportul privind impactul asupra mediului);
 • Consultanță pe parcursul procedurii de obținere a acordului de mediu.

Pentru autorizația de mediu:

 • Cerere pentru obținerea autorizației de mediu;
 • Fișa de prezentare și declarație;
 • Bilanț de mediu de nivel 0, I sau II;
 • Măsurători / analize de zgomot.

Pentru avizul/autorizația de gospodărire a apelor:

Elaborarea studiilor de gospodărire a apelor necesare pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor (actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi de investiție, pentru dezvoltarea și modernizarea proceselor și instalațiilor de apă, managementul substanțelor periculoase ce pot ajunge în apele subterane sau de suprafață) și / sau autorizației de gospodărire a apelor (actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi sau funcționarea unor obiective deja existente, aflate în apropierea unor surse de apă și managementul substanțelor periculoase sau alte activități ce ar putea afecta negativ apele subterane sau de suprafață).