Termeni și Condiții

Bine ați venit pe site-ul www.eco-field.ro

Vă invităm să citiți cu atenție capitolul Termeni și Condiții – proprietate a societății EcoField SRL. Prin simpla accesare a paginii web mai sus menționate, utilizatorii înțeleg că se supun și sunt de acord, necondiționat, cu Termenii și Condițiile de utilizare. EcoField SRL își asumă dreptul de a face modificări cu privire la aceștia, fără nicio altă notificare în prealabil.

Dreptul de Proprietate

Conducerea societății este autorul site-ului www.eco-field.ro. Întregul conținut al acestui site – texte, slogan, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, fotografii, desene, imagini – este proprietatea EcoField SRL și este apărat de Legea dreptului de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Aplicarea, imitarea, reproducerea și utilizarea acestora, parțial sau total, fără autorizarea scrisă din partea EcoField SRL constituie delict de reproducere frauduloasă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

Numele și sigla EcoField sunt mărci înregistrate ECO FIELD și sunt protejate prin drepturile de autor și de proprietate intelectuală referitoare la protecția modelelor înregistrate.

Accesul la informații

EcoField SRL asigură accesul utilizatorilor pe site-ul www.eco-field.ro în interes personal, dar nu conferă drepturile de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății.

Administrarea şi actualizarea site-ului

EcoField SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând şi în orice mod accesul la site, conținutul acestuia, precum și conținutul capitolului Termeni și Condiții de utilizare, integral și/sau parțial, fără a fi obligată să notifice în vreun fel utilizatorii site-ului. Intră în responsabilitatea/obligația acestora din urmă să se raporteze în mod regulat la acest capitol pentru a verifica Termenii și Condițiile actualizate.

Orice modificare este considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către utilizatorii site-ului, prin simpla accesare și/sau utilizare a acestuia.

Drept aplicabil

Prezentele prevederi ale capitolului Termeni și Condiții, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea/funcționarea/disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român.