Management de Mediu / ESIA

fundal

Sisteme De Management De Mediu ISO 14001

Implementarea și certificarea unui sistem de management de mediu reprezintă adoptarea unei abordări sistematice în vederea tratării aspectelor de mediu ale unei organizații. Sistemul de management de mediu constituie un „instrument” util, care permite organizațiilor de orice mărime sau tip să controleze impactul activităților, produselor, serviciilor lor asupra mediului înconjurător.

Due diligence – ESIA (Environmental and Social Impact Asessment)

Elaborare documentație ESIA conform Politicilor de Mediu definite de instituțiile de finanțare

 • EMMP – Plan de Management și Monitorizare de Mediu
 • NTS – Rezumat Non Tehnic
 • ESIA – Plan de Acțiuni
 • SEP – Plan de Angajament Stakeholderi
 • Evaluarea proiectului din punct de vedere al conformării  cu Legislația Națională și Europeană
 • Elaborare Raport Informații Suplimentare

Gestiunea deșeurilor

 • Elaborarea și menținerea Evidenței privind gestiunea deșeurilor (în conformitate cu HG. 856/2002 – o cerință obligatorie pentru toți agenții economici care generează deșeuri);
 • Elaborarea Planurilor Județene de Gestiune a Deșeurilor (PJGD);
 • Elaborare Master Plan–uri pentru Sisteme Integrate de Gestiune a Deșeurilor;
 • Soluții pentru managementul deșeurilor (organizarea colectării / transportului / valorificării / reciclării/ eliminării finale a deșeurilor);
 • Identificarea surselor de finanțare, consultanță pentru obținerea de fonduri europene și managementul proiectelor ce privesc gestiunea deșeurilor.