Reconstrucţie Ecologică

tree

Reconstrucţie ecologică

  • Identificarea obligaţiilor de mediu şi a cerinţelor de conformare cu legislaţia de protecţia mediului;
  • Investigații privind originea, natura și extinderea poluării;
  • Identificarea soluțiilor optime de ecologizare din punct de vedere tehnic și econom și implementarea soluțiilor de ecologizare, inclusiv monitorizarea procesului de refacere ecologică;
  • Elaborarea documentației necesare obținerii acordului de mediu pentru dezafectare rezervoare / ecologizare amplasamente;
  • Servicii pentru gestionarea componentelor de mediu poluate sau degradate (sol, apă de suprafață, apă subterană; zone industriale).